Baner

19

Certyfikowanych Specjalistów
Google AdWords

1200

Stałych, regularnie współpracujących
z nami Klientów!

3300

Przeprowadzonych
w historii kampanii reklamowych

8364

Pozycjonowanych fraz kluczowych
w chwili obecnej!

Outlook Express

1) Tworzenie nowego konta pocztowego

Jeśli nie posiadasz jeszcze skonfigurowanej skrzynki pocztowej, po uruchomieniu programu Outlook Express, skorzystaj z opcji "Załóż nowe konto pocztowe". Jeśli posiadasz już ustawioną skrzynkę pocztową, prosimy przejść do punktu 2.

Po wyborze opcji "Załóż konto pocztowe" pojawi się kreator połączeń internetowych, w którym zostaniemy zapytani o Imię i naziwsko oraz adres e-mail:

W następnym kroku musimy podjąć decyzję, jaki serwer będzie obsługiwał naszą pocztę. Z rozwijanej listy wybieramy POP3 lub IMAP. Dla wszystkich typów serwerów podajemy następujący adres: pigeon.web-profit.pl

W kolejnym kroku podajemy nazwę konta, hasło oraz odznaczamy opcję "Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła":

Po wyborze przycisku "Dalej" wrócimy do głównego okna programu, w którym należy skonfigurować pozostałe parametry skrzynki pocztowej.

2) Edycja ustawień konta pocztowego

Aby edytować ustawienia skrzynki pocztowej, wchodzimy w menu Narzędzia i wybieramy Konta.

W zakładze "Poczta" zaznaczamy odpowiednie konto pocztowe i wybierzamy "Właściowści"

3a) Jeśli typ konta poczty przychodzącej wybrano POP3

Jeśli wybraliśmy wcześniej serwer poczty przychodzącej POP3 ustawienia, adresy i numery portów, powinny być następujące:

W zakładce "Serwer", opcja "Serwer wymaga uwierzytelniania" powinno być zaznaczone. 

W zakładce "Zaawansowane", zarówno dla poczty przychodzącej i wychodzącej, powinny być zaznaczone opcje "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL". Numery portów, odpowiednio dla serwera SMTP: 465 oraz POP3: 995

Na zakończenie wybieramy przycisk "Zastosuj"

3b) Jeśli typ konta poczty przychodzącej wybrano IMAP

Jeśli wybraliśmy wcześniej serwer poczty przychodzącej IMAP, ustawienia, adresy i numery portów, powinny być następujące:

W zakładce "Serwer", opcja "Serwer wymaga uwierzytelniania" powinno być zaznaczone.

W zakładce "Zaawansowane", zarówno dla poczty przychodzącej i wychodzącej, powinny być zaznaczone opcje "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL". Numery portów, odpowiednio dla serwera SMTP: 465 oraz IMAP: 993

Na zakończenie wybieramy przycisk "Zastosuj"